Refer a Friend
Shopping Cart 0 products

Váš nákup nám umožnil realizovat tyto dary.

2011
- Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast:  627,- Kč (Mikulášsko-vánoční besídka)
- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 17 let, Indie. 6000,- Kč

2012
- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 18 let, Indie. 6000,- Kč
- Příspěvek Nadaci Charty 77 pro konto BARIÉRY na uhrazení rehabilitační léčby Klim Therapy Aničce Šmídové. 500,- Kč
Děkujeme Vám

Etický kodex prodejce

Zavazujeme se:
1. Poskyvat zákazníkovi služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě.
2. Podávát správné a úplné informace.
3. Spolupráce se zákazníkem trvá i po uzavřením obchodu v průběhu celého jeho trvání.
4. Zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Příspěvky firmy Soly Europe na charitativní účely.