Refer a Friend
Shopping Cart 0 products
Paymants
Paypal paymants     Volksbank Deutschland

Credit card Skrill paymants
TOP REPLICAS

Models are made of high quality wood, namely cherry, pear and Turkish nut tree. The manufacturing process requires high skills and demands an extreme level of precision. Both traditional and up-to-date methods of processing the wood are used. The goal is to capture the fundamentals and characteristic features of a car. Although not being exact copies, they are original in design, enhanced by the combination of colours of the wood and specifics of natural materials.

All parts 100% wood

wooden-replica-car-model_ford_T

Wooden replica car model Ford T 1913

Gifts even for presidents

Gift president Havel of the Czech Republic

Gift for President HAVEL - Czech Rep.

100% unique world-class
MERCEDES-BENZ-SSKL-1931 replica

MERCEDES BENZ SSKL 1931-replica

Leading companies (MERCEDEZ BENZ, ŠKODA - AUTO , IVECO, WIEDEMAN REICHHARD etc.) have used the models as unique presents for prominent people all around the world.

Luxus_Auto_Modelle_jaguar_ss

Jaguar SS, replica 100 % from wood

Large-scale

Wooden replica TATRA truck

Czechoslovak truck TATRA Kolos

Product videos

Replica of Mack Truck

Mack Truck replica of Australia model

Models are delivered including a sanded glass showcase and a woden support.
the fire brigade truck

The fire brigade wooden TATRA truck

Mercedes detail of replice from wood

Detail of Mercedes wooden replica car

Globally unique

man-mischer_lkw_truc

Man truck mixer wooden replica


 

Váš nákup nám umožnil realizovat tyto dary.

2011
- Občanské sdružení zdravotně postižených, Veselská oblast:  627,- Kč (Mikulášsko-vánoční besídka)
- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 17 let, Indie. 6000,- Kč

2012
- Adopce na dálku studenta Kulanday Yesu, 18 let, Indie. 6000,- Kč
- Příspěvek Nadaci Charty 77 pro konto BARIÉRY na uhrazení rehabilitační léčby Klim Therapy Aničce Šmídové. 500,- Kč
Děkujeme Vám

Etický kodex prodejce

Zavazujeme se:
1. Poskyvat zákazníkovi služby kvalifikovaně, profesionálně, čestně a svědomitě.
2. Podávát správné a úplné informace.
3. Spolupráce se zákazníkem trvá i po uzavřením obchodu v průběhu celého jeho trvání.
4. Zajišťuje ochranu osobních údajů klientů v souladu s právními předpisy České republiky zejména v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění.
Příspěvky firmy Soly Europe na charitativní účely.